Avbestallning

Följande regler gäller:

• Avbeställning ska ske senast 21 dagar före ankomst, så finns ingen debitering.
• Om avbeställning sker 20 dagar (och senare) före ankomst, är hotellgästerna debiterade för förskottet.